Ouders
Ouderraad

De ouderraad van basisschool Ludgerus is een gekozen afvaardiging van ouders die betrokken worden bij het organiseren van verschillende activiteiten. Deze acht leden worden gekozen door de ouders tijdens de algemene jaarvergadering. De taken van de ouderraad zijn onder meer: het team helpen bij de uitvoering van de vele diverse (buiten)schoolse activiteiten zoals vieringen van sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen en spelletjesdag. Tevens verleent de ouderraad hulp bij karweitjes op school. Denk aan het verven van speel- en klimrekken en reparaties aan speelgoed en meubilair. Wij vragen als school een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten die buiten het normale lesprogramma vallen. Meer gegevens vindt u in de schoolgids.

Medezeggenschapsraad

De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten en heeft de bevoegdheid om alle schoolse zaken te bespreken. De MR van basisschool Ludgerus bestaat uit twee ouders en twee leden van het schoolteam. De MR kan voorstellen doen en standpunt kenbaar maken aan bijvoorbeeld de directeur of aan het bestuur van de stichting. Voor bepaalde zaken heeft het bestuur of de directie instemming of advies van de MR nodig. De vergaderingen zijn openbaar en staan in de agenda van Mijn Schoolinfo. De agenda hangt in de hal van de school op het prikbord.