OUDERS
Medezeggenschapsraad

De MR behartigt de belangen van ouders, leerlingen en leerkrachten en heeft de bevoegdheid om alle schoolse zaken te bespreken. De MR van basisschool Ludgerus bestaat uit twee ouders en twee leden van het schoolteam. De MR kan voorstellen doen en standpunt kenbaar maken aan bijvoorbeeld de directeur of aan het bestuur van de stichting. Voor bepaalde zaken heeft het bestuur of de directie instemming of advies van de MR nodig. De vergaderingen zijn openbaar en staan in de agenda van Social Schools en de lijst hangt ook in de hal van de school op het prikbord.

Data vergadering MR:
- Dinsdag 18 mei 2021 start: 20:00 uur
- Dinsdag 22 juni 2021 start: 20:00 uur

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de MR, neemt u dan contact met ons op. U kunt dit doen via ons e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U bent ook van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. Graag vooraf aanmelden per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ouderraad

De ouderraad van de Ludgerusschool is gekozen door de ouders. We streven naar een ouderraad bestaande uit 8 personen. Bij elke vergadering (ca. 4x per schooljaar) is er ook een teamlid aanwezig. Dit om de lijnen zo kort mogelijk te houden en open met elkaar te communiceren. Deze acht leden worden gekozen door de ouders tijdens de algemene jaarvergadering. Deze vergadering vindt elk jaar plaats aan het begin van het schooljaar.

De taken van de ouderraad zijn onder meer:
- Het team helpen bij de uitvoering van de vele diverse (buiten)schoolse activiteiten zoals vieringen van Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen en spelletjesdag.
- Tevens verleent de ouderraad hulp bij karweitjes op school. Denk aan het verven van speel- en klimrekken en reparaties aan speelgoed en meubilair.

Wij vragen als school een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten die buiten het normale lesprogramma vallen. Meer gegevens vindt u in de schoolgids. De ouderraad vraagt een jaarlijkse bijdrage per kind. Van dit bedrag worden verschillende uitgaven gedaan ten behoeve van uw kind. Bijvoorbeeld een traktatie tijdens het schoolreisje, de kerstviering, het sinterklaasfeest, Pasen, een bijdrage voor het kamp voor de kinderen van groep 8, de aanschaf- en het onderhoud van speeltoestellen, etc.

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 23,00 per kind. Start uw kind na 1 januari, dan is de bijdrage € 10,00. Bij een start na de meivakantie wordt geen bijdrage meer gevraagd.

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.